Anketler

Tüm Anketler

Öğrenci Dekanlığı yeni fikirleri teşvik edici ve destekleyici bir tutum sergilemeye çalışmaktadır.

Öğrenci Dekanlığı yapılan etkinliklerde aktif katılım sağlamaya özen göstermektedir.

Öğrenci Dekanlığı öğrencilerin projelerini dinleyici ve destekleyici tutum sergilemektedir.

Öğrenci Dekanlığı öğrencilerin sorunlarına çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemektedir

Öğrenci Dekanlığı ilgili bilgileri doğru ve zamanında işlemeye özen göstermektedir.

Öğrenci Dekanlığı öğrenciler ile birlikte uyumlu çalışmaya ve ortak hareket etmeye özen göstermektedir

Öğrenci Dekanlığı öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun topluluk ve kulüplerde yer almalarını desteklemektedir.

BAU İdari Birimlerinden alınan destek yeterlidir.

BAU kullandığı yöntem ve tekniklerde aktif öğrenci katılımını sağlamaktadır.