Anketler

Tüm Anketler

BAU öğrenci-öğretim elemanı arasındaki iletişimi yeterli ölçüde sağlamaya özen göstermektedir.

BAU öğrencilerin görüş ve önerilerine önem vermektedir.

BAU globalleşen dünyaya entegre olmuş bir vizyona sahiptir.

BAU da güvenlik hizmetleri yeterlidir.

BAU gerek akademik kadrosuyla gerekse idari birimleriyle kaliteli eğitim hayatı sunmaktadır.

BAU gerekli teknolojik donanım ve fiziksel kapasiteye sahiptir.

BAU eğitim açısından Uluslararası standartlara ulaşmıştır.

BAU eğitim hayatı sonrasında iş bulma olanakları açısından yeterlidir.

BAU bireysel ve mesleki gelişim açısından yeterli olanaklara sahiptir.