Öğrenci Dekanlığı Hakkında

Öğrenci Dekanlığı Hakkında
  • —Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin sorunlarını dinler, ilgili idari ve akademik birimlerle işbirliği içinde sorunlara çözüm arar,
  • —Kültür sanat ve spor alanlarında çalışmalar  yapar,
  • —Öğrenci topluluklarının etkinliklerine katkı sağlar,
  • —Öğrencilerin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar yürütür,
  • —Öğrencilere daha etkin ve verimli bir öğrenim ortamı oluşması için destek sağlar,
  • —Öğrenci kulüplerinin ve topluluklarının açılmalarını ve işleyişlerini yürütür, yapacakları organizasyonlar için yardımcı olur,
  • —Gönüllü öğrencilerden oluşan gruplara danışmanlık yapar, öğrencilere yaşam becerileri kazandıracak ortamlar sağlar,
  • —Üniversitede öğrenci yaşamının kalitesi ile ilgili düşüncelerin paylaşılabileceği, her türlü sorunun dinlendiği, çözüm odaklı bir birimdir,
  • — Ön Lisans ve Lisans burs başvuruları ve üniversite içinde yarı zamanlı çalışmak için başvuru noktasıdır.