Kadın ve Çocuk Hakları Kulübü

Kadın ve Çocuk Hakları Kulübü

Sorumlu Kişi

Sümeyye Eren
sumeyye.eren@stu.bahcesehir.edu.tr
0535 711 65 88
Kadın ve Çocuk Hakları Kulübü

Kadın ve Çocuk Hakları Kulübü

Okulumuzda bulunan öğrencilere ve ailelerine yönelik kadın ve çocuk hakları bilincine katkı sağlamak amacıyla etkinlikler aracılığı ile bu bilinç için uygun zemini sağlamak, Kadının aile içi ve sosyal rolerinin dengelenmesi adına, kadın hakları, çocuk hakları  ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık yaratarak ortak bir bilinç oluşturulmasını sağlamak, Kadın haklarına ve çocuk haklarına dikkat çekip demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmak, Kadın ve aileyle ilgili olarak  hayatı anlamlandıran sağlık, hukuk, çevre, sanat, spor, medya,ahlaki değerler gibi  her konuyu  çalışma sahası içerisinde kabul etmek, Kadınların aile içinde, ekonomik, sosyal  ve kültürel hayatta üretken  bireyler olmaları konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve kadınların vatandaşlık hakları, çocuk hakları,insan hakları ve demokratik reformlarla ilgili çalışmalarını desteklemek.