Tarih ve Araştırmalar Kulübü

Tarih ve Araştırmalar Kulübü

Sorumlu Kişi

Muhammed Yasir Türkan
muhammedyasir.turkan@stu.bahcesehir.edu.tr
0532 449 03 39
Tarih ve Araştırmalar Kulübü

 

tarih

Tarih ve Araştırmalar Kulübü; Tarihi süreç içerisinde geçmişten günümüze yaşamış olan toplulukları,toplumların kurmuş olduğu medeniyetleri,medeniyetlerin kültürel etkileşimlerini,kurulmuş olan devletleri,toplumlar ve devletler arasındaki ekonomik,siyasal ve sosyal ilişkileri,gerçekleşmiş olan savaşları,göçleri ve bunların oluşturmuş olduğu küresel ve bölgesel sonuçlarını,güncel konuları objektif bir şekilde tarih biliminin araştırma metodları çerçevesinde incelemek amacıyla kurulmuş bir öğrenci kulübüdür.