Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

1.Eğitim dili ingilizcemi?

Bahçeşehir Üniversitesi’nin lisans bölümlerinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı bölümler dışındaki bölümlerde eğitim dilinin tamamı İngilizcedir ve öğrencilerin hazırlık sınıfını okumaları veya atlamaları gerekmektedir. (Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı okuyabilirler) Hukuk Fakültesi’nde de hazırlık sınıfı zorunlu olup lisans derslerinin belirli bir kısmını İngilizce belirli bir kısmının ise Türkçe olarak işlenmektedir.

Önlisans bölümlerinde ise eğitim dili Türkçe olup öğrenciler isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı okuyabilirler.

2.Yurtdışında bulunan kampüslerden ders alabilirmiyim?

Yurtdışı kampüslerindeki eğitim dönemleri (sömestre) ve/veya yaz-kış okulları fakülteler tarafından belirlenmektedir.Dolayısıyla fakülteye bağlı olarak öğrenci 1.sınıftan itibaren yurtdışı kampüslerde eğitim alabilir. Aynı zamanda üniversitede uygulanan non-departmental /GE (General Education) dersler sayesinde öğrenciler kendi fakültelerinin dersleri dışında açılan dersleri almak üzere )özellikle yaz okullarında) yurtdışı kampüslerine gidebilirler.

3.Bahçeşehir Üniversitesi yerleşkeleri nerelerdedir? Öğrenci Dekanlığı hangi yerleşkededir?

Bahçeşehir Üniversitesi 4 ana yerleşkesi bulunmaktadır. Yerleşkeler Güney Kampüs(Beşiktaş), Kuzey Kampüs(Fulya), Galata Kampüsü ve Göztepe Kampüsüdür. Öğrenci Dekanlığı Güney Kampüste(Beşiktaş) yer almaktadır.

4.Üniversitenize ait yurt var mıdır?

Üniversitemize ait yurt yoktur ama anlaşmalı olduğumuz yurtlar bulunmaktadır.Üniversitemizin anlaşmalı olduğu yurtlar Evim ve Republika yurtlarıdır.

5.Üniversitenizde burs olanakları nelerdir?

Üniversitemize yeni başlayan öğrencilerimiz için ösym,apply bau ve uluslararası diploma bursu vardır. Üniversitemize kayıtlı öğrencilerimiz için sınıf başarı bursu, sporcu bursu, sanat kültür bursu, maddi destek bursu olanakları vardır.

6.Üniversitenizde onur ve yüksek onur belgesi şartları nelerdir? Nereden ve ne zaman alabilirim?

Üniversitemizde onur ve yüksek onur belgesi almak için genel not ortalmasına bakılmaktadır. Genel not ortalaması 3,00-3,49 arası olan öğrenciler onur belgesi, 3,50-4,00 arası olan öğrenciler ise yüksek onur belgesi almaya hak kazanırlar. Onur ve yüksek onur belgeleri dönem sonlarında Fakülte Sekreterliklerinden alınmaktadır.

 7.Sınıf başarı bursu nedir?

Sınıf başarı bursu hakkında bilgi almak isteyen öğrencilerimiz http://ogrencidekanligi.bau.edu.tr/yonerge-ve-yonetmelikler/ linkinde bulunan sınıf başarı bursu yönergesini incelemedir.

8.Burslar kesilir mi?

ÖSYM, diploma ve Apply BAU burslarının akademik başarıya bağlı olarak kesilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. ÖSYM giriş burslarının azami öğretim süresi; ön lisans programlarında 4 (dört), dört yıllık lisans programlarında 7(yedi) ve altı yıllık programlarda 9(dokuz) Akademik Yıl olarak yurt içinde geçerlidir.

9.Üniversitenizde okurken çalışma imkanı varmıdır?

Üniversitemiz bünyesinde bulunan farklı departmanlarda ve fakültelerde öğrenci asistanı olarak çalışma imkanı vardır. Başvurular Öğrenci Dekanlığı’na yapılmaktadır.

10.Kulüp kurmak istiyorum, nasıl kurabilirim?

Öğrenci Kulübü kurmak isteyen öğrencilerimiz öncelikle http://ogrencidekanligi.bau.edu.tr/yonerge-ve-yonetmelikler/ linkinde bulunan kulüp/topluluk yönergesini incelemedir. Öğrenci Kulüpleri aşağıdaki bulunan esaslara göre kurulmaktadır;

 • Başvurular Öğrenci Dekanlığı’na yapılır ve kulüp/toplulukların kuruluşlarıyla ilgili işleyiş aşağıda yer almaktadır.
 • Kulüp/topluluk Kuruluş başvuruları her Akademik Yılın başladığı ilk 5 (beş) hafta içinde yapılır. Başvuruların son tarihi tüm öğrencilere Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından duyurulur.
 • Kulübün kurulabilmesi için başvuruda bulunurken üyelik koşullarına uygun en az 25 üye öğrenci, Yönetim Kurulu formu, ilk yıl için planlanan etkinlik takvimi ve Ana Tüzük formu bulunması gerekmektedir. Her kulüp/topluluk üniversite Akademik çalışanlarından bir kişiyi danışmanı olarak belirler.
 • Disiplin cezası alan öğrenciler Kulüp/topluluk Yönetim Kurulunda görev alamazlar.
 • Aynı ismi taşıyan ya da benzer uğraş alanları ve amaçları olan kulüp/topluluklar ortak bir isim altında birleştirilir. Aynı amaca hizmet eden birden fazla kulüp/topluluk kurulamaz.
 • Kulüp/topluluk amaçlarına uygun isimler belirleyerek aldıkları isme uygun faaliyette bulunabilir.
 • Kulüp/topluluklar ticari faaliyette bulunamaz ve üyelerine maddi çıkar sağlayamaz.
 • Kulüp/topluluk kuruluş amaçları, tüzükleri ve düzenleyecekleri etkinlikler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hükümlerine, yasalara ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olamaz.
 • Kulüp/topluluk Öğrenci Dekanlığı onayından sonra faaliyete geçebilir.

Kulüp Başvuru Formu, Kulüp Ana Tüzük Formu, Yönetim Kurulu ve Üye Listesi Formuna http://ogrencidekanligi.bau.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/dilekceler/ linkinden ulaşabilirsiniz.

11.Öğrenci Kulüplerine nasıl üye olabilir miyim?

Her akademik yılın başında Kulüpler Tanıtım Haftası düzenlenmektedir ve bu haftada kulüpler üye olunabilmektedir. Kulüpler Tanıtım Haftası dışında kulüplere üye olmak isteyen öğrenci, Öğrenci Dekanlığı web sayfasından http://ogrencidekanligi.bau.edu.tr/kulup/ ile ilgili Kulüp Başkanına ulaşabilir ve kulüp üyelik için gerekli işlemleri tamamlayarak üye olabilir.

12.Kulüp etkinliği gerçekleştirmek istiyorum, nasıl gerçekleştirebilirim?

 • Etkinlik yapmak isteyen kulüp yapacağı etkinliği en az 15 (onbeş) gün önce Öğrenci Dekanlığı’na bildirmelidir.
 • Öğrenci Dekanlığı’ndan onay almadan etkinlikler duyurulamaz. Yapılması düşünülen Etkinliğin onay alıp almadığı kulüpler tarafından takip edilir.
 • Farklı kulüpler tarafından aynı etkinlik talebi olması durumunda kulüplerin birleşerek aynı çatı altında etkinliklerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir,
 • Öğrenci Dekanlığı’ndan onayı alınan ücretli etkinliklerde toplanan ücretlerin Kulüp hesabına yatırılması gerekmektedir, ödeme yapılacak şahıs veya şirket faturası Öğrenci Dekanlığı’na teslim edilir. Ödeme kişi ve şirketlerin hesabına üniversite tarafından yapılır. Faturalar 1(bir) hafta içerisinde Öğrenci Dekanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

13.Kulüp etkinliğinde uyulması ve dikkat edilmesi gereken kurallar?

 • Yazılı olarak Öğrenci Dekanlığına bildirilmemiş ve onay almadan Üniversite içinde ya da dışında gerçekleştirilmiş kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi halinde, izinsiz faaliyette bulunan kulübün faaliyeti durdurulabilir ya da kulüp faaliyetine son verilebilir.
 • Etkinliğe katılacak tahmini izleyici sayısına uygun salon en az 15(onbeş) gün önce ayarlanır ve bu salonda yeterli izleyicinin bulunması sağlanır,
 • Yapılacak olan etkinlikler sınav ve tatil dönemleri göz önünde bulundurularak düzenlenir.
 • Yapılacak etkinliğin içeriğine göre ilgili bölümlere ve öğretim elemanlarına duyuru yapılır.
 • Etkinlik başlangıç saatleri ders saatleri göz önüne alınarak belirlenir.
 • Etkinliğin sonunda soru-cevap bölümü için zaman ayrılır.
 • Yapılan etkinliğin geri bildirimi ve etkinlik sırasında çekilen fotoğraflar arşivlenmek ve Dekanlık sayfasında yayınlanmak üzere Öğrenci Dekanlığına iletilir.
 • Yapılan etkinliklerde Öğrenci Dekanlığı’ndan izin almak kaydıyla sponsorluk anlaşmaları yaparak etkinliklere mali kaynak sağlanır.

14.Öğrenci konseyi seçimi

Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Başkanlığında ve Öğrenci Dekanlığı koordinasyonunda Öğrenci Konseyi seçimleri her 2(iki) akademik yılda bir düzenlenir. Seçim takvimi öğrencilere duyurulur ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

15.Sağlık Hizmetlerlerden nasıl faydalanabilirim?

Bahçeşehir Üniversitesi sağlık hizmetleri Güney (Beşiktaş) – Kuzey ve Galata olmak üzere 3(üç) Kampusümüzde bulunmaktadır. Mediko Sosyal merkezlerine başvuran tüm öğrencilerimizin sosyal güvenlik durumlarına bakılmaksızın muayeneleri ücretsiz olarak yapılır.

16.Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDRM) Hizmetlerinden nasıl faydalanabilirim?

http://www.bahcesehir.edu.tr/idaribirimler/pdrm/sorular sayfasından detaylı bilgiye ulaşabilir.