Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

1. Kulüp kurmak istiyorum, nasıl kurabilirim?

Öğrenci Kulübü kurmak isteyen öğrencilerimiz aşağıdaki prosedürü uygulayarak kulüp kurabilirler. Öğrenci Dekanlığı’ndan, Kulüp Başvuru Formu, Kulüp Ana Tüzük Formu, Yönetim Kurulu ve Üye Listesi Formu temin edilerek eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Kulübün aktif üye sayısı en az 25(yirmibeş) olmalıdır. Kulübün Akademik Danışmanı bulunması gerekmektedir.

Aynı isim, benzer faaliyet alanı ve amaç için kurulacak kulüplerle ilgili olarak http://ogrencidekanligi.bau.edu.tr/kulup/ linkinde bulunan öğrenci kulüpleri listesi incelenebilir. Öğrenci Dekanlığı Olarak Hedefimiz; Faaliyet alanları, etkinlikleri ve amaçları benzer olan Kulüp Üyelerimizin aynı çatı altında daha kapsamlı etkinlikler yapmalarına destek olarak, birlikte projeler üretmelerini ve bu kapsamda Öğrencilerimizin iletişim ve sosyal ağlarını geliştirerek aralarındaki dayanışmayı güçlendirmektir.

Kurulmuş olan kulüpler Her Akademik Yılın 4.(dördüncü) Haftasının sonunda içinde bulundukları yılın etkinlikleri ve etkinliklere ilişkin “Bütçe Taslağı”nı Öğrenci Dekanlığına sunar.

2. Öğrenci Kulüplerine üye olabilir miyim?

Kulüplere üye olmak isteyen öğrenci, Öğrenci Dekanlığı web sayfasından http://ogrencidekanligi.bau.edu.tr/kulup/ ile ilgili Kulüp Başkanına ulaşabilir. Kulüp Başkanı’ndan edinilen “Kulüp Üyelik Formu” doldurulduktan sonra Kulüp Başkanı’na iletilir. Her akademik yılın başında Kulüpler Tanıtım Haftası düzenlenmektedir ve bu etkinlikte kulüpler yeni üyeler edinirler.

3. Kulüp etkinliği gerçekleştirmek istiyorum, nasıl gerçekleştirebilirim?

 • Etkinlik yapmak isteyen kulüp yapacağı etkinliği en az 15 (onbeş) gün önce Öğrenci Dekanlığı’na bildirmelidir.
 • Öğrenci Dekanlığı’ndan onay almadan etkinlikler duyurulamaz. Yapılması düşünülen Etkinliğin onay alıp almadığı kulüpler tarafından takip edilir.
 • Farklı kulüpler tarafından aynı etkinlik talebi olması durumunda kulüplerin birleşerek aynı çatı altında etkinliklerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir,
 • Afiş basım ve dağıtımı önce bir nüsha ile Öğrenci Dekanlığı’na sunularak onay aldıktan sonra çoklu basım ve dağıtım yapılabilir.
 • Onayı gelen etkinliklerin içeriği afiş (kulüp tarafından) ve gerekirse e-posta (Öğrenci Dekanlığı) yoluyla tüm üniversiteye duyurulur. Afiş basımı en fazla 30(otuz) adet olabilir(Beşiktaş – Galata ve Şişli Kampüsü dahil)
 • Öğrenci Dekanlığı’ndan onayı alınan ücretli etkinliklerde toplanan ücretlerin Kulüp hesabına yatırılması gerekmektedir, ödeme yapılacak şahıs veya şirket faturası Öğrenci Dekanlığı’na teslim edilir. Ödeme kişi ve şirketlerin hesabına üniversite tarafından yapılır.

4. Kulüp etkinliğinde uyulması ve dikkat edilmesi gereken kurallar?

 • Yazılı olarak Öğrenci Dekanlığına bildirilmemiş ve onay almadan Üniversite içinde ya da dışında gerçekleştirilmiş kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi halinde, izinsiz faaliyette bulunan kulübün faaliyeti durdurulabilir ya da kulüp faaliyetine son verilebilir.
 • Etkinliğe katılacak tahmini izleyici sayısına uygun salon en az 15(onbeş) gün önce ayarlanır ve bu salonda yeterli izleyicinin bulunması sağlanır,
 • Yapılacak olan etkinlikler sınav ve tatil dönemleri göz önünde bulundurularak düzenlenir.
 • Yapılacak etkinliğin içeriğine göre ilgili bölümlere ve öğretim elemanlarına duyuru yapılır.
 • Etkinlik başlangıç saatleri ders saatleri göz önüne alınarak belirlenir.
 • Etkinliğin sonunda soru-cevap bölümü için zaman ayrılır.
 • Yapılan etkinliğin geri bildirimi ve etkinlik sırasında çekilen fotoğraflar arşivlenmek ve Dekanlık sayfasında yayınlanmak üzere Öğrenci Dekanlığına iletilir.
 • Yapılan etkinliklerde Öğrenci Dekanlığı’ndan izin almak kaydıyla sponsorluk anlaşmaları yaparak etkinliklere mali kaynak sağlanır.

5. Seçimler

Her Akademik Yıl Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Başkanlığında ve Öğrenci Dekanlığı koordinasyonunda Öğrenci Konseyi seçimleri düzenlenir. Seçim takvimi öğrencilere duyurulur ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

6. Mediko-Sosyal Hizmetlerlerden nasıl faydalanabilirim?

Bahçeşehir Üniversitesi sağlık hizmetleri Beşiktaş – Şişli ve Galata olmak üzere 3(üç) Kampusümüzde bulunmaktadır. Mediko Sosyal merkezlerine başvuran tüm öğrencilerimizin sosyal güvenlik durumlarına bakılmaksızın muayeneleri ücretsiz olarak yapılır.

7. Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDRM) Hizmetlerinden nasıl faydalanabilirim?

http://www.bahcesehir.edu.tr/idaribirimler/pdrm/sorular sayfasından detaylı bilgiye ulaşabilir.