Mediko-Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Mediko-Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Doktor Gülfem YURTERİ
Tel: +90 212 381 0965

Mediko-Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin beden ve akıl sağlığı konularında danışma ve rehberlik gereksinimlerini karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapılabileceği bir merkezdir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

  • Üniversitemiz bütün öğrencileri ile çalışanları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü oldukları bireylerinin acil ve rutin muayeneleri ile ayakta tedavilerini yapmak.
  • Yatırılarak inceleme ve tedavisi gereken acil ve rutin hastaların ilgili ve uygun sağlık kuruluşlarına gönderme işlemleri ile her türlü laboratuar, tetkik ve radyolojik incelemelerini yapmak veya yaptırmak.
  • Öğrenciler ile üniversitede görevli diğer personel için sağlıklarını koruma, bu konuda bilgilerini artırma ve eğitme için konferanslar düzenlemek ve gerekirse broşürler dağıtmak
Türkçe mirc
antalya escort bursa escort adana escort mersin escort mugla escort ataşehir escort