Fapjunk.comOyun oynatempobet

Sıkça Sorulan Sorular | BAU Öğrenci Dekanlığı
yabancı dizi izle

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular
 • Bahçeşehir Üniversitesi yerleşkeleri nerelerdedir? 

Bahçeşehir Üniversitesi 4 ana yerleşkesi bulunmaktadır. Yerleşkeler Güney Kampüs(Beşiktaş), Kuzey Kampüs(Fulya), Galata Kampüsü ve Göztepe Kampüsüdür.

 • Öğrenci Dekanlığı hangi yerleşkede ve nerededir?

Öğrenci Dekanlığı ofisi, Güney Kampüs(Beşiktaş) yerleşkesi M Blok binası girişinde yer almaktadadır.

 • Öğrenci Dekanlığı hakkında nasıl bilgi alabilirim?

Öğrenci Dekanlığı ofislerini ziyaret ederek ya da http://ogrencidekanligi.bau.edu.tr web sitesini inceleyerek elde edebilirsiniz.

 • Burs olanakları nelerdir?

Üniversitemize yeni başlayan öğrencilerimiz için ösym,apply bau ve uluslararası diploma bursu vardır. Üniversitemize kayıtlı öğrencilerimiz için akademik başarı(sınıf başarı bursu), sporcu bursu, sanat kültür bursu, maddi destek bursu olanakları vardır.

Detaylı bilgi için Öğrenci Dekanlığını ziyaret edebilirsiniz.

 • Akademik Başarı(Sınıf Başarı) Bursu Nedir?

Akademik Başarı(Sınıf başarı) Bursu hakkında bilgi almak isteyen öğrencilerimiz, aşağıda linki bulunan Akademik Başarı(Sınıf Başarı) Bursu yönergesini incelemedir.

Akademik Başarı(Sınıf Başarı) Bursu yönergesi: http://ogrencidekanligi.bau.edu.tr/yonerge-ve-yonetmelikler/

 • Burslar kesilir mi?

ÖSYM, diploma ve Apply BAU burslarının akademik başarıya bağlı olarak kesilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. ÖSYM giriş burslarının azami öğretim süresi; ön lisans programlarında 4 (dört), dört yıllık lisans programlarında 7(yedi) ve altı yıllık programlarda 9(dokuz) Akademik Yıl olarak yurt içinde geçerlidir.

 • Onur ve yüksek onur belgesi şartları nelerdir? Nereden ve ne zaman alabilirim?

Üniversitemizde onur ve yüksek onur belgesi almak için genel not ortalmasına bakılmaktadır. Genel not ortalaması 3,00-3,49 arası olan öğrenciler onur belgesi, 3,50-4,00 arası olan öğrenciler ise yüksek onur belgesi almaya hak kazanırlar. Onur ve yüksek onur belgeleri dönem sonlarında Fakülte Sekreterliklerinden alınmaktadır.

 •  Okurken çalışma imkanı varmıdır?

Üniversitemiz bünyesinde bulunan farklı departmanlarda ve fakültelerde öğrenci asistanı olarak çalışma imkanı vardır. Başvurular Öğrenci Dekanlığı’na yapılmaktadır.

 • Yurt imkanları nelerdir?

Üniversitemize ait yurt bulunmamaktadır. Üniversitemizin iş birliği içinde olduğu yurtlar bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için: http://ogrencidekanligi.bau.edu.tr/yurt-imkanlari/

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDRM) Hizmetlerinden nasıl faydalanabilirim?

www.bahcesehir.edu.tr/pdrm linkinden  bilgi alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi almak için pdrm@dso.bau.edu.tr ile iletişime geçebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

 • Mediko-Sosyal Hizmetlerlerden nasıl faydalanabilirim?

Bahçeşehir Üniversitesi sağlık hizmetleri Beşiktaş,Kuzey,Galata ve Göztepe olmak üzere 4(dört) Kampusümüzde bulunmaktadır. Mediko Sosyal merkezlerine başvuran tüm öğrencilerimizin sosyal güvenlik durumlarına bakılmaksızın muayeneleri ücretsiz olarak yapılmaktadır.

 • Kulüp kurmak istiyorum, nasıl kurabilirim?

Öğrenci Kulübü kurmak isteyen öğrencilerimiz öncelikle http://ogrencidekanligi.bau.edu.tr/yonerge-ve-yonetmelikler/ linkinde bulunan kulüp/topluluk yönergesini incelemedir. Öğrenci Kulüpleri aşağıdaki bulunan esaslara göre kurulmaktadır;

 1. Başvurular Öğrenci Dekanlığı’na yapılır ve kulüp/toplulukların kuruluşlarıyla ilgili işleyiş aşağıda yer almaktadır.
 2. Kulüp/topluluk Kuruluş başvuruları her Akademik Yılın başladığı ilk 5 (beş) hafta içinde yapılır. Başvuruların son tarihi tüm öğrencilere, Öğrenci Dekanlığı tarafından duyurulur.
 3. Kulübün kurulabilmesi için başvuruda bulunurken üyelik koşullarına uygun en az 25 üye öğrenci, Yönetim Kurulu formu, ilk yıl için planlanan etkinlik takvimi ve Ana Tüzük formu bulunması gerekmektedir. Her kulüp/topluluk üniversite Akademik çalışanlarından bir kişiyi danışmanı olarak belirler.
 4. Disiplin cezası alan öğrenciler Kulüp/topluluk Yönetim Kurulunda görev alamazlar.
 5. Aynı ismi taşıyan ya da benzer uğraş alanları ve amaçları olan kulüp/topluluklar ortak bir isim altında birleştirilir. Aynı amaca hizmet eden birden fazla kulüp/topluluk kurulamaz.
 6. Kulüp/topluluk amaçlarına uygun isimler belirleyerek aldıkları isme uygun faaliyette bulunabilir.
 7. Kulüp/topluluklar ticari faaliyette bulunamaz ve üyelerine maddi çıkar sağlayamaz.
 8. Kulüp/topluluk kuruluş amaçları, tüzükleri ve düzenleyecekleri etkinlikler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hükümlerine, yasalara ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olamaz.
 9. Kulüp/topluluk Öğrenci Dekanlığı onayından sonra faaliyete geçebilir.

Kulüp Başvuru Formu, Kulüp Ana Tüzük Formu, Yönetim Kurulu ve Üye Listesi Formuna, http://ogrencidekanligi.bau.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/dilekceler/ linkinden temin edilebimektedir.

 • Öğrenci Kulüplerine nasıl üye olabilir miyim?

Her akademik yılın başında Kulüpler Tanıtım Haftası düzenlenmektedir ve bu haftada kulüpler üye olunabilmektedir. Kulüpler Tanıtım Haftası dışında kulüplere üye olmak isteyen öğrenci, Öğrenci Dekanlığı web sayfasından http://ogrencidekanligi.bau.edu.tr/kulup/ ile ilgili Kulüp Başkanına ulaşabilir ve kulüp üyelik için gerekli işlemleri tamamlayarak üye olabilir.

 • Kulüp etkinliğinde uyulması ve dikkat edilmesi gereken kurallar?
 1. Yazılı olarak Öğrenci Dekanlığına bildirilmemiş ve onay almadan Üniversite içinde ya da dışında gerçekleştirilmiş kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi halinde, izinsiz faaliyette bulunan kulübün faaliyeti durdurulabilir ya da kulüp faaliyetine son verilebilir.
 2. Etkinliğe katılacak tahmini izleyici sayısına uygun salon en az 15(onbeş) gün önce ayarlanır ve bu salonda yeterli izleyicinin bulunması sağlanır,
 3. Yapılacak olan etkinlikler sınav ve tatil dönemleri göz önünde bulundurularak düzenlenir.
 4. Yapılacak etkinliğin içeriğine göre ilgili bölümlere ve öğretim elemanlarına duyuru yapılır.
 5. Etkinlik başlangıç saatleri ders saatleri göz önüne alınarak belirlenir.
 6. Etkinliğin sonunda soru-cevap bölümü için zaman ayrılır.
 7. Yapılan etkinliğin geri bildirimi ve etkinlik sırasında çekilen fotoğraflar arşivlenmek ve Dekanlık sayfasında yayınlanmak üzere Öğrenci Dekanlığına iletilir.
 8. Yapılan etkinliklerde Öğrenci Dekanlığı’ndan izin almak kaydıyla sponsorluk anlaşmaları yaparak etkinliklere mali kaynak sağlanır.
 • Kulüp etkinliği gerçekleştirmek istiyorum, nasıl gerçekleştirebilirim?

Etkinlik yapmak isteyen kulüp yapacağı etkinliği en az 15 (onbeş) gün önce Öğrenci Dekanlığı’na bildirmelidir. Öğrenci Dekanlığı onayı dahilinde etkinlikler duyurulabilir ve gerçekleştirilebilir. Yapılması düşünülen Etkinliğin onay alıp almadığı kulüpler tarafından takip edilir. Onay almayan etkinlikler duyurulamaz ve gerçekleştirilemez.

Detaylı bilgi için; http://ogrencidekanligi.bau.edu.tr/yonerge-ve-yonetmelikler/

 • Öğrenci konseyi seçimi ne zaman yapılır?

Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Başkanlığında ve Öğrenci Dekanlığı koordinasyonunda Öğrenci Konseyi seçimleri her 2(iki) akademik yılda bir düzenlenir. Seçim takvimi öğrencilere duyurulur ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Detaylı bilgi için: http://ogrencidekanligi.bau.edu.tr/yonerge-ve-yonetmelikler/